Employment Agreement with Yan Rozum

Contract Categories: Human Resources - Employment Agreements
EX-10.11 6 fs12019ex10-11_esportsenter.htm EMPLOYMENT AGREEMENT WITH YAN ROZUM

Exhibit 10.11

 

Esports Entertainment Group, Inc 04.12.2017

 

CERTIFICATE OF EMPLOYMENT - Contract of Employment

(zaswiadczenie o zatrudnieniu - umowa o prac )

 

Name and surname

(/mi i nazwisko)

Yan Rozum

Address of residence

(adres zamieszkania)

Bernadynska 16c-50, 02-904, Warsaw, Poland

Bernadynska 16c-50, 02-904, Warszawa, Polska

Identity document - series, number, date of issue, issuing authority (dow6d osobisty- seria, numer, data wydania)

Passport of of Belarus

Paszport Bialorus

MP3598384

13.01.2015

Place of employment - name, address, telephone number (miejsce zatrudnienia - nazwa, adres, telefon)

Esports Entertainment Group, Inc.

Nevada Corporation, the USA Commercial Centre, Jolly Harbour St. Mary’s, Antigua and Barbuda Tel: +1 ###-###-####

htt12: // es 12ortsentertainmentgrou             12. com     /

Position occupied

(zajmowane stanowisko)

Chief Technology Officer

Dyrektor ds. technologii

 

This is to certify that the employee has been employed since (Zaswiadcza Sil;!, i.e pracownik jest zatrudniony od dnia): 01.11.2017

based on:/ (na podstawje): contract of employment for definite period of time until/(umowy o prac(;! na czas okreslony do dnia): 31.10.2020

 

Monthly income amounts to/ (Miesi(;!czny doch6d wynosi): 6250 USO

(amount in figures and in words) (kwota cyfrowo i stownie)

Six thousand two hundred fifty dollars/Sze.st tysi cy dwiescie pi cdziesiqt dolar6w

 

/s/ Grant Johnson